Om Birgitte
Logo

      Her har børnene første prioritet                                      Tlf. 60 87 36 26


Birgitte

Jeg er autoriseret Fysioterapeut, uddannet fra Aalborg Ergo- og fysioterapeutskole i januar 2000.

Medlem af Danske Fysioterapeuter og af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Pædagogiske diplommoduler i pædagogisk psykologi, herunder: Pædagogik og Videnskabsteori, Udviklingspsykologi, Kognitions- og Neuropsykologi, Gruppe- og Organisationspsykologi samt Projektledelse og Organisationsudvikling fra UCC.

Certificeret Børneyogalærer under Yoga Alliance med ekstra moduler i yoga til børn med særlige behov.

Uddannet til at undervise børn i meditation og er nu påbegyndt en 3 årig uddannelse i YogaTerapi ved KHYF i Indien.

Jeg har siden år 2000 arbejdet både som selvstændig privat praktiserende fysioterapeut på klinik, på akutsygehus med både børn og voksne og i forskellige kommuner med både børn og voksne.

Siden 2007 har jeg specialiseret mig i undersøgelse af og træning med børn og har gennem Danske Fysioterapeuter taget div. kurser i test og måleredskaber til børn. Anvender blandt andre Movement ABC-2 testen, som er en standardiseret og valideret international test til måling og dokumentation af motoriske evner.

Mit hjerte brænder specielt for børn med særlige behov, herunder psykisk sårbare børn.


Det ligger mig meget på sinde, at holde mig ajourført med den seneste faglige viden og sørger løbende for at efteruddanne mig.


Jeg interesserer mig for sammenhængen mellem krop og psyke og barnets trivsel i det hele taget. Krop og psyke påvirker hinanden gensidigt og påvirker derfor også barnets selvværd og selvtillid.

Det handler i bund og grund om at give barnet de allerbedste betingelser for at få succesoplevelser. Både i forhold til at mestre noget med sin krop, men også i høj grad at få mulighed for, at opleve følelsen af selv at kunne, og følelsen af at være god nok, som den du er!

Hos Børnenes Fysioterapi, bliver du ikke "puttet i en kasse" med en diagnose, eller i en kasse, der hedder "normal" eller "ikke normal"! Her er du et selvstændigt individ, der får lov til at udvikle sig, derfra hvor du er nået til i dit liv.
Børnenes Fysioterapi  -  Tlf. 60 87 36 26  -  Birgitte@BoernenesFysioterapi.dk - CVR 26002680